XE TẢI ISUZU Q-SERIES

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 2.700 kg (thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 4400 x 1890 x 1770 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 2.780 kg ( thùng mui bạt )
Kích thước lòng thùng: 4440 x 1890 x 1380/1770 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 1.990 kg (thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 4400 x 1890 x 1890mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 1.990 kg ( thùng kín )
Kích thước lòng thùng: 4400 x 1880 x 1880mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 1.990 kg (thùng mui bạt)
Kích thước lòng thùng: 4440 x 1890 x 1380/1890 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 2.280 kg (thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 3510 x 1890 x 1890mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 2.280kg (thùng mui bạt)
Kích thước lòng thùng: 3650 x 1890 x 1375/1890mm

XE TẢI ISUZU N-SERIES

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.100 kg ( thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 6310 x 2120 x 2480/– mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.350 kg ( thùng mui bạt )
Kích thước lòng thùng: 5740 x 2120 x 2050/– mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.400 kg ( thùng mui bạt)
Kích thước lòng thùng: 5740 x 2120 x 2050/– mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.400 kg ( thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 6210 x 2120 x 2050/– mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.400 kg ( thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 5740 x 2120 x 2050/– mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 3.490 kg ( thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 5210 x 2120 x 2470/– mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 3.490 kg ( thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 5210 x 2120 x 1890 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 3.990 kg ( thùng mui bạt )
Kích thước lòng thùng: 5200 x 2120 x 1385/1890 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 3.315 kg ( thùng kín )
Kích thước lòng thùng: 5200 x 2150 x 1385/1900 mm

XE TẢI ISUZU F-SERIES

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 14.000 kg ( thùng kín )
Kích thước lòng thùng: 9200 x 2380 x 2320/–  mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 14.000 kg ( thùng kín )
Kích thước lòng thùng: 9430 x 2350 x 2590/–  mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 14.200 kg ( có mui )
Kích thước lòng thùng: 9420 x 2380 x 800/2150 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 15.450 kg ( có mui )
Kích thước lòng thùng: 7700 x 2380 x 800/2150 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 7.855 kg ( thùng kín )
Kích thước lòng thùng: 9630 x 2430 x 2580 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 7.200 kg ( thùng kín )
Kích thước lòng thùng: 9640 x 2350 x 2320 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 7.500 kg ( có mui )
Kích thước lòng thùng: 8200 x 2380 x 800/2150 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 7.500 kg ( có mui )
Kích thước lòng thùng: 9620 x 2380 x 800/2150 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 5.500 kg ( thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 6720 x 2350 x 2520 mm

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Báo giá mới nhất
Nhận khuyến mãi từ ISUZU

Trọng tải: 6.400 kg ( thùng kín)
Kích thước lòng thùng: 6700 x 2350 x 2060 mm

KHUYẾN MÃI

DỊCH VỤ

HOẠT ĐỘNG CSKH

ĐĂNG KÝ LÁI THỬ